Nu spiller det … alt sammen. På Facebook, Instagram, mine nyhedsbreve og nu sidst men ikke mindst, min helt nye responsive hjemmeside. Nu kan du følge mig på både mobil, tablet og på pc. Læs mit Magazine og bliv opdateret. Go’ læselyst.
 
Now it’s all up and running. On Facebook, Instagram, my newsletters and now last but not least, my brand new responsive website. Now you can follow me on both mobile, tablet and PC. Read my magazine and stay updated. Have a great read and many greetings.
 
Jetzt ist alles und läuft. Auf Facebook, Instagram, meinen Newsletter und nun nicht zuletzt, meine neue responsive Website. Jetzt können Sie mich auf den mobilen, Tablet und PC folgen. Lesen Sie mein Magazin und bleiben aktualisiert. Haben Sie eine große Lese und viele Grüße.